วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญตักบาตร เทศกาลวิสาขบูชา

คณะครู นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา โดยนิมนต์พระมาบิณฑบาตที่โรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น